תצהיר הסתבכות בפשיטת רגל

פושט רגל נדרש להגיש תצהיר , תצהיר זה מכונה תצהיר הסתבכות , תצהיר הסתבכות הנו תצהיר בו על החייב לפרט את חובותיו ואת דרך ההסתבכות שלו . החשיבות בהגשת תצהיר הסתבכות בצורה נכונה היא חשובה ביותר , שכן תצהיר זה ילווה את החייב לאורך כל הליך פשיטת הרגל והוא גם יידרש להחקר העליו. מקום בו פשוט הרגל לא מפרט או שהוא מפרט בצורה לא נכונה את דרך הצטברות החובות הדבר יכול לעמוד לו לרועץ , שגם רמת האמינות אשר נדרשת מן החייב בשלב ניהול הליכי פשיטת הרגל היא גבוהה ביותר.

כאן בנוקדה זו רצוי ביותר לעובד מול עורך דין אשר ראשית יבחן את העובדות יבדוק את הנתונים יאסוף נותנים , ויכתוב יחד עם החייב את התצהיר , ברור שהחייב עם כל מה שהוא נושא על כתפיו לא יהיה יכול או שיקשה עליו לרכז את הנתונים העובדתיים הנכונים ודבר נוסף הוא גם לא ידע כל כך לרכז את הנתונים או להציג את הנתונים בצורה נכונה לכן קיימת חשיבות שהיא לדעת הכותב ראשונה במעלה להציג בתצהיר תמונה שהיא תמונה מהימנה לגבי מסת נכסיו אל מול חובותיו . הצגה בצורה נכונה משמעותה היא הצגה של נתונים בורה כמה שיותר מדויקת תוך מתן הסברים שמניחים את הדעת להיווצרות החובות.

הדיוק בשלב כתיבת התצהיר הוא הכרחי , והוא חשוב ביותר ולכן על החייב להקפיד על כך , שכן כל סטייה מן האמת , יכולה להביא למצב שבו החייב יוצא מפשיטת הרגל , ויחזור אל זרועותיה הפתוחות של ההוצאה לפועל.

מה בעצם צריך לכלול התצהיר , התצהיר צריך לכלול את השתלשלות הדברים אשר הביאו להיווצרות החוב. לעתים קרובות המדובר הוא בהסתבכות שהיא על רקע עסקי  אדם פתח עסק לא ידע לנהל אותו לקח אשראים מסוימים ועקב כך הוא הוא הגיע למצב שהוא הגיע . ישנם מקרים בהם חייב חלה או שבן משפחתו ילדו בן זוגו הוריו חלו והוא נדרש להוציא הוצאות כבדות אשר בגינם חלה ההסתבכות , וישנם מקרים שחוסר יכולת תעסוקתית עקב מצב מסוימים פיטורין , או אי מציאת מקום עבודה הם אלה אשר הביאו את החייב למצב בו הוא נמצא , כל אחד מן המקרים המפורטים דורשים ראיות, על פושט הרגל להציג ראיות והוא חייב לעשות זאת ולשכנע את בית המשפט באמיתות דבריו.