תורת הפרשנות התכליתית

עו"ד גיא בית און מתמחה בתורת הפרשנות , ועוסק בפרשנות טקסט משפטי ,חוק , תקנה חוקה הוראה , חוזה , צוואה בהתאם לתורת הפרשנות. תורת הפרשנות התכליתית הנה ענף משפטי במסגרתו יכול הפרשן לקבוע תוך הפעלת תורת הפרשנות התכליתית מה היא הפרשנות הנכונה של כל טקסט משפטי.

זהו ענף משפטי שמעטים שולטים בו ומעטים מפעילים אותו בשל מורכבותו. תורת הפרשנות התכליתית ככל שהיא עוסקת בפרשנות של חוק מבקש לפרש טקסט משפטי בשתי רמות , ברמה הראשונה היא הפרשנות הסובייקטיבית , במסגרת זו מיתחכה הפרשן אחר תכלית החקיקה של המחוקק הסובייקטיבי.

תכלית החקיקה היא נקודת המוצא של הפרשן אותה הוא חושף ממנה הוא יוצא למסע הפרשני ואליה הוא גם חוזר , המדובר בתהליך מעגלי סדור שבכל אחד משלביו על הפרשן לשלוף את המשמעות הנכונה של הביטוי אותו מבקשים לפרש , בגבולות תכלית החקיקה. חשיפת תכלית החקיקה היא מטרה כבדת משקל , שכן בחקיקה שהיא לא בת זמננו לא נתן המחוקק ההיסטורי את דעתו , לתכלית החקיקה וגם אם הוא נתן הוא לא הביע אותה בגלוי בחוק. בפרשנות שהיא בת זמננו בחוקים מסוימים תכלית החקיקה מוגדרת בראש החוק.

ברם היות ואנו בדרך כלל מבקשים לפרש חקיקה שהיא איננה בת זמננו שכן בחקיקה מעין זו יש הרבה מאוד קשיים של הבנה פרשנית יש צורך כאמור לחשוף את תכלית החקיקה. תכלית החקיקה יכולה להיחשף מלשון הטקסט , מאביזריי החקיקה , וכן ממקורות חיצוניים לטקסט כדוגמת דברי הכנסת , וכן פרוטוקולים של מהלך החקיקה . מכל המקורות הללו לומד הפרשן על תכלית החקיקה.

לאחר שהוא מוצא את תכלית החקיקה הוא יורד אל הביטוי אותו הוא רוצה לפרש , הפרשנות הלשונית מתחילה בלשון בני אדם אם קיימות מספר פרשנויות על הפרשן לפנות רק אל הפירוש אשר עומד בקנה אחד עם התכלית של החוק. מכאן עובר הפרשן לפרשנות הסעיף. מכאן עובר הפרשן לבדיקה כוללת של החוק.

משסיים הפרשן שלב זה הוא צריך להגיע למסקנה מה היא פרשנות החקיקה ברמה הסובייקטיבית. כלומר איזה תכלית ביקש המחוקק ההיסטורי להשיג עת חוקק את החוק.

חוק הוא יצור שהוא חי בסביבתו , הוא לעולם לא נמצא בשדה החקיקה בבדידותו , כאן יש לבדוק מה היא הפרשנות ברמת הפשטה של המחוקק בן זמננו , המחוקק בן זממנו הוא המחוקק אשר יושב אל מלאכת החקיקה היום , הדבר נחוץ משום שהחקיקה מתקדמת עם רוח הזמן , כלומר אם בעבר נרשם כי ברחוב מסוים לא יכולות להיכנס עגלה עם סוס , ואילו היום אין עגלות עם סוס מן הראוי היה לפרש עגלה עם סוס ככלי רכב , יחד עם זאת במסגרת הפרשנות צריכים לבדוק אם החוק מתאים לעקרונות היסוד של השיטה , לאחר כל הבדיקות הללו על הפרשן לקבוע אם קיימת זיקה קשר בין הפרשנות הסובייקטיבית אם קיימת כזאת זיקה בין הפרשנות האובייקטיבית לסובייקטיבית אין מקום לפרשן , השופט לקבוע פרשנות אחרת.