טלפון במשרד 039391070
סלולר אישי 050-5350239
פקס 03-6914792

תביעה לסעד הצהרתי

עורך הדין גיא בית און מתמחה בהגשת הליך הידוע בשמו  סעד הצהרתי לבתי המשפט בכל עניין בו יש צורך לקבל תוקף של פסק דין  מבית המשפט על דרך של הגשת סעד הצהרתי.

מה הוא סעד הצהרתי , סעד הצהרתי הוא דרך פנייה לבית המשפט על מנת שיצהיר על זכויות של מבקש הסעד , הצהרת בית המשפט יכולה להיות הן בעניין מקרקעין , העניין הנפוץ ביותר , והן בעניין מטלטלין.

דרך פנייה זו מחייבת ראשית להראות כי למבקש הסעד קיימת זכות עליה מבוקשת אותה הצהרה. לאמור כי מבקש הסעד הוא מי שקיים ספק לגבי זכותו בעניין המקרקעין, בעוד הוא טוען לבעלות באותם מקרקעין.

המדבור בדרך אחרת של תביעה , לאמור אם בתביעה לבית משפט תביעה  חוזית או נזקית צריך התובע להראות מקור חוקי לתביעתו , בסעד הצהרתי צריך מבקש הסעד להראות את מקור הזכות. משמראה מבקש הסעד  את מקור הזכות ו/או מראה כי יש בסיס לתביעות , ידון בית המשפט בסעד ויכריע בו.

בסיום ההליך ייתן בית המשפט את ההוראות המתאימות לגורמים הרלוונטיים על מנת שאלה יכולו לשנות את מרשם המקרקעין , או לנקוט כל פעולה אשר תתן תוקף משפטי פורמלי לטובת המבקש.

חשוב להדגיש כי במסגרת התובענה לסעד הצהרתי במקרקעין או במטלטלין , יש צורך לעתים קרובות גם לבקש סעד זמני . סעד זמני הוא למעשה בקשה מקדימה לסעד ההצהרתי בו מבקש הסעד מבקש בין במעמד צד אחד ובין במעמד שני הצדדים להורות על מתן צו אשר ימנע העברת המקרקעין או מכירת המטלטלין.

שלב זה הוא חשוב ביותר כל עוד שעסקינן בסעדים הצהרתיים שכן מקום בו מבקש הסעד הצהרתי לא מבקש סעד זמני , יש סיכוי שהמקרקעין או המיטלטלין כבר לא יהיה בידי המשיב , האוחז בהם ואז לא יהיה טעם של ממש לדון בסעד ההצהרתי .

על מנת לזכות בסעד זמני יש צורך להוכיח ראיות לכאורה , ראיות אלה , הן ראיות שהמשקל שלהן הוא נמוך ביחס לראיות אותן צריך מבקש הסעד להוכיח , לצורך זכייה בסעד הצהרתי , אבל עדיין עם כל משקל הנמוך יש צורך להוכיח ולו לכאורה את הבסיס הראיתי של הסעד ההצהרתי.

אם יש לכל צורך להצהיר על זכויותייך פנה אלי עוד היום ואעזור לך.