תביעה אזרחית כספית

עו"ד גיא בית און מתמחה בניהול הליכים אזרחיים , ככל שעסקינן בהליכים אזרחיים והם רבים , מתמחה עורך הדין גיא בית און בהגשת תביעות אזרחיות כספיות. תביעה אזרחית כספית , כפשוטה הנה תביעה בה תובע מבקש לתבוע מגורם אחר כספים אשר מגיעים לו אלו יכולים להיות כספים מכוח חוזה , או שלא מכוח חוזה , לחלופין כאשר אדם נתן לחברו כסף , וזה מסרב להחזיר לו.

מקום בו קיים חוזה בכתב , וצד לחוזה אשר מחויב בתשלום כספים מכוחו אנו עוסקים בתביעה כספית מכוח חוזה. במקרה מעיין זה על התובע להוכיח קיומו של חוזה , וכן את הפרתו. במקום בו לא קיים חוזה בין שני צדדים אך צד מסוים נתן לחברו כספים יש להוכיח את החוזה בעל פה ואת הפרתו , אי מתן הכספים.

כתב תביעה במקרה של חוזה הוא סעד הצהרתי , סעד הצהרתי הנו הליך אשר בו מבקש התובע , שמו הוא המבקש , כי בית המשפט יצהיר על בטלות החוזה עקב אי קיומו , כאן על החוזה להוכיח הפרה. יש לומר כי לא בכל מצב ימהר בית המשפט להורות על ביטול החוזה באופן מלא יכול להיות מצב בו החוזה הופר רק בעניין אחד וכאן בית המשפט יכול להחליט שהחוזה הופר, ברם על הצדדים להמשיך לקיימו תוך מתן הוראות לתיקון ההפרה.

תיקון ההפרה של החוזה יכול שתעשה על ידי אכיפה לאמור בית המשפט יכפה על הצד המפר לקיים את חלקו בחוזה. קיום חלקו בחוזה  של אחד הצדדים הוא הסעד אשר מתבקש , אשר בית המשפט ייתן אותו רק במקרה בו יהיה סבור כי  המבקש / התובע הוכיח את טענותיו.

הוכחות הטענות היא על ידי ראיות אותן על התובע להביא בפני היושב בדין ולהוכיח אותן במהלך הדיון. הוכחות אלו נדרשות ביתר שאת ככל שאין חוזה בין הצדדים כי במקום שיש חוזה יכול ללמוד בית המשפט בצורה קלה יותר על כוונת הצדדים לחוזה , על חיוביו של כל צד לחוזה , ובמקום שאין חוזה אין חוזה הדבר הוא יותר קשה , והמשפט מנוהל בצורה של מילה כנגד מילה , וכאן על התובע חל נטל ראייתי יותר גדול ללמד על קיומו של חוזה וכן על הפרתו.