פשיטת רגל

פשיטת רגל הנו הליך בו פונה מי שמתקשה לפרוע את חובותיו לבית המשפט ומבקש את הגנת פקודת פשיטת הרגל מפני נושיו. בשונה מהליכים בהוצאה לפועל בהן ההגנה על החייב הנה הגנה מצומצמת , בפשיטת רגל יכול החייב לאחר שהגיש את הבקשה לפשיטת רגל , לזכות לאחר מספר שנים בהפטר מלא מחובותיו. בהליך פשיטת רגל מושם דגש על האיזון בין טובת החייב ויכולתו לפתוח דף חדש, לבין הנושים אשר מבקשם לקבל את כספם .

לאחר הגשת הבקשה לפשיטת רגל ניתן צו כינוס במסגרת צו הכינוס מכונסים כל נכסיו של החייב , אל מול מצבת חובותיו. מרגע שניתן צו הכינוס מוטלות הגבלות על החייב , על פיהן לא יכול החייב ליצור חובות נוספים במהלך הליך פשיטת הרגל , לא יכול לצאת מן הארץ ולא יכול לעשות שימוש באמצעי אשראי לרבות , כרטיסי אשראי ושקים. חשבון בנק יכול החייב לפתוח תחת מגבלות אשראי מסוימות על פיהן לא יהיה יכול החייב להתחייב באשראי כלפי הבנק , וכן לא למסור שקים.

לאחר הגשת צו הכינוס , מגישים הנושים תביעות חובת . תביעות החוב נבדקות על ידי כונס הנכסים הרשמי , אשר אמור להחליט בהן. תביעות החוב אמורות להיות מוגשות בתקופה שבין ששה ל12 חודשים לאחר מתן צו הכינוס , בתקופה זו מקבל החייב צו תשלומים ועליו להגיש דוחות חודשיים לכונס הנכסים הרשמי. הדוחות צריכים להיות מפורטים ומגובים באמצעות קבלות ומסמכים אי הגשת דוחות או אי תשלום תשלום מהתשלומים החודשיים יכול להביא את החייב לידי מצב בו יבוטל הליך פשיטת הרגל והחייב יחזור חזרה אל ההוצאה לפועל , שם יהיו חופשיים הנושים לפעול כנגד החייב בהתאם לכללי לשכת ההוצאה לפועל והחייב יאבד את ההגנה אשר ניתנת לו מכוח פקודת פשיטת הרגל.

על מנת לקבל הפטר , נדרש החייב להראות תום לב , תום הלב נבחן בשני צירי זמן תום לב ביצירת החובות ותום לב במסגרת ניהול הליכי פשיטת הרגל. תום לב  במסגרת יצירת החובות משמעותו אי יצירה של חובות תוך כדי מרמה הונאה , או ביצוע מהלכים כלכליים אשר היה בהם כדי לסכן בצורה משמעותית את הנושים. סיכון הנושים ו/או ניהול עסקים שלא בתום לב מתוך ידיעה כי החייב לא יהיה יכול לפרוע את חובותיו , יש בהן כדי להעמיד את החייב בפני בית המשפט כמי שיראה שלא ניהל את עסקיו בתום לב , והדבר עשוי להשפיע על ההפטר אותו יבקש הנושה לקבל.

יחד עם זאת גם אם החייב לא נהג בתום לב ביצירת החובות  כל עוד מילא אחרי הוראות  הכנ"ר והמנהל המיוחד וסייע להם לבצע את תפקידים , וכן שילם את כל התשלומים אותם נידרש לשלם לקופת הכינוס , יש בהם למרות חוסר תום ליבו של החייב כדי להעמיד את החייב בפני בית המשפט כמי שנהג בתום לב , ויש סיכוי שהחייב יזכה בסופו של יום בהפטר מלא מחובותיו.

אם נקלעת למצוקה כספית , ואם אתה נזקק לפשיטת רגל פנה אלי עוד היום ואסייע לך.