טלפון במשרד 039391070
סלולר אישי 050-5350239
פקס 03-6914792

פירוק שיתוף במקרקעין

פירוק שיתוף במקרקעין הנו מצב בו בעלי המקרקעין , לא מסכימים על המשך החזקת המקרקעין יחד. לאמור , יתכן מצב בו חלק מהשותפים רוצים להמשיך להחזיק במקרקעין ואילו אחרים רוצים למכור את המקרקעין ולממש אותם. במצב מעין זה קיים ניגוד אינטרסים בין בעלי הזכויות במקרקעין בעוד חלק רוצים לממש את המקרקעין , אחרים רוצים להמשיך ולהחזיק בהם.

מימוש המקרקעין הוא זכות בלתי מוגבלת בעליו ראשי וצריך להחליט מה יעשה בהם. במידה והבעלים נמצאים ביחסים לא טובים עם יתר בעלי המקרקעין , לעניין הרצון או אי הרצון במימושם , הצד שמבקש לממש את המקרקעין צריך לפעול בדרך משפטית על מנת לממש את זכויותיו.

המצב הנפוץ ביותר בו יש צורך לממש את המקרקעין הוא ירושה , לאמור היורשים לא מות הקרובים לא מסכימים בניהם על דרך המשך החזקת או פירוק המקרקעין . יכולים להיות אלה מקרקעין מסוג דירה בית או נכסים מסחריים אשר הגיעו לבעלי המקרקעין על דרך של ירושה לאחר מות הקרובים.

ישנם גם מצבים בהם שותפים שאינם קרובים לא מסכימים על המשך החזקת המקרקעין , על אותה דרך של קרובי משפחה אשר לא מסכימים על המשך החזקת המקרקעין.

במצב זה בו קיימת אי הסכמה על המשך החזקת המקרקעין , יש צורך לפנות לבית משפט , או לבית המשפט לענייני משפחה וזאת על דרך של בקשה לפירוק שיתוף במקרקעין . על מי שמבקש את פירוק השיתוף להוכיח ראשית כי הוא בעל הסטטוס המשפטי על מנת לבקש את פירוק השיתוף במקרקעין , לאחר מכן יברר בית המשפט את מהות התביעה ואת מעמדו של המבקש ואם אין טעם מהותי לדחות את התביעה .

בין קרובי משפחה יכול להיות מצב בו אחד הקרובים מתגורר שנים באותו נכס כבר רשות . בדרך כלל מדובר בבן משפחה אשר מתגורר בנכס כבר רשות , עם הוריו , במצב זה בין מחמת גילו של אותו בן משפחה ובין מחמת מצבו , יש קושי לפנות אותו , ואז או שיש צורך להגיע עם אותו מתגורר להסדר , או שיש צורך למכור את הנכס כנכס תפוס .

חשוב לציין כי מכירת הנכס כתפוס יכולה לשמש הגנת אמת לאותו אדם שמתגורר בנכס מזה שנים , בפני אותם בני משפחה אשר מבקשים לפנות אותו. מכירת הנכס כתפוס מחייבת למכור אותו בהפסד , ולכן חשוב לפני שמגישים תביעה לפירוק שיתוף לראות כיצד יש לנהוג במקרה מיוחד בו שוהה בנכס בר רשות.

עורך דין גיא בית און מתמחה בהגשת תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין.