טלפון במשרד 039391070
סלולר אישי 050-5350239
פקס 03-6914792

עתירות מנהליות

עורך הדין גיא בית און מתמחה בייצוג עותרים בפני רשויות המדינה וכן בבתי המשפט הנהלים , ובבת המשפט הגובה לצדק. כמומחה למשפט החוקתי , והמנהלי ייצג עורך הדין גיא בית און עותרים בעתירות שונות ורבות בקשת שלה של נושאים , מכרזים , נכים , ומקרקעין , הסדרת מעמד. בכל אחד מן הנושאים הללו יוצגו לקוחות המשרד בדרך כלל בפני בית המשפט לעניינים מנהלים , כאשר לב ליבה של העתירה נגע לזכויותיהם החוקיות והחוקתיות , אותן השלטון ביקש להפקיע מהן בטוענות שונות.

הייצוג בפני רשויות השלטון בכלל ובתי המשפט המנהליים בפרט , עוסק בהגנה על אותן זכויות וזאת בהתאם לעקרונות המשפט המנהלי והחוקית , אשר מגנים על זכויותיהם של העותרים בעתירה מנהלית מפני ידם הדורסנית של רשויות השלטון. העותרים אשר נפגעים מהחלטות שלטוניות חשים מקופים , וכמי שמתפקדים על הפתחים במטרה להגן לעתים על רכוש או זכות אשר הייתה בידם עד לאותה עת בה בחר השלטון להפקיע מהם את אותה הזכות שלא בצדק.

הזכויות אשר קיימות בידי אזרחי המדינה , נוגעות לעתים בזכויות שהן קנייניות , או זכויות שהן חוקתיות , או כל זכות אחרת אותה השלטון מבקש כאמור להפקיע מאזרח מאזרחי המדינה. המדובר במלחמה שהיא עיקשת מחוץ לשערי בית המשפט שכן האזרח מצוי במקום בו הוא נאלץ להתמודד מול פקיד כזה או אחר אליו נוגע אותו נושא של אותו אזרח , הפקיד אותם את אוזניו לבקשותיו של אותו אזרח , והאזרח חסר האונים צריך להגיע אל שערי בית המשפט תוך שהוא עומד בתנאים הבסיסיים , על מנת שעניינו ישמע בפני בית המשפט.

אזרחים אשר מגיעים לבית המשפט לעניינים מנהלים עומדים בפני שופט אשר מתפקידו לברר את עניינם ולהורות ולבקר את החלטת השלטון אשר ביקשה לקפח את זכויותיהם של אותם אזרחים. השופט לא מחליף את שקול דעתו של בעל הסמכות אבל יש בכוחו להעביר תחת שבט ביקורתו את אותה החלטה אשר פגעה כאמור בזכויותיו של אותו אזרח . הביקורת היא בגדר המשפט המנהלי , במסגרתה מפעיל היושב בדין את עילות ההתערבות אשר הן לב ליבו של המשפט המנהלי. עילות ההתערבות הן חוסר סבירות , חוסר מדתיות , חוסר תום לב , ושרירות. באמצעות כל אחת ואחת מן העילות הללו יכול היושב בדין להחליט כיצד עליו לבקר את החלטת נציג השלטון.

לא במהירות יבקר נציג השלטון , את החלטת הגורם השלטוני , נדרש להוכיח פגם של ממש , בטרם יחליט זה על התערבות בהחלטת הגורם השלטוני. הפגם גם צריך להיות מהותי , וצועק על מנת שהיושב בדין יפעיל את שיקול דעתו המנהלי , הפגם חייב להיות מהותי כזה שלא מתיישב לא עם עקרונות הצדק , ולא עם עקרונות המשפט המנהלי. מדובר כאמור בפגם של ממש , אשר מחייב כאמור התערבות של היושב בדין בטרם יורה זה על התערבותו בהחלטת הגורם השלטוני.

עבורי כעורך דין , ההתעסקות מול רשויות השלטון הנה שליחות של ממש , אשר מחייבת אותי ליצירתיות משפטית וליצירתיות מחשבתית וזאת לצדק ידע מדויק בסוגיות המשפט המנהלי והדינים אשר עוטפים אותו ואשר נוגעים ישירות ללב הבעיה אשר מונחת בפניי. יצירתיות וידע מעמיק , הפגנתי בתיקים גדולים בהם ביקשתי להגן על זכויותיהם של לקוחותיי אשר יוצגו על ידי בעניינים שונים. יצירתיות ויסודיות הן נר לרגלי עת אני בא להגן על זכויות הפרט בפני השלטון. את כישורי והניסיון שצברתי אשמח להעמיד לרשותך בבוא העת אם  חס וחלילה גורם שלטוני כזה או אחר יבקש לפגוע בזכויותיך.