עתירות מנהליות דיור ציבורי

דיירי הדיור הציבורי עומדים לא אחת בפני בעיות רבות מול חברות הדיור הציבורי. הבעיות העיקריות הן , אי מתן זכות רכישה לדירה ציבורית , אי הכרה בדייר כדייר ממשיך , וכן שלילת הזכאות לדיור ציבורי , כאן אנו מדברים על אנשים אשר ממתינים שנים רבות לדירה ציבורית אבל לא זוכים לקבל אותה בשל התור הגדול , יש לומר ההולך וגדל של הממתנים לדיור ציבורי , וזאת גם לצד שלילית הסיוע בשכר דירה.

בכל הבעיות שמנית יש בכוחו של הדייר בדיור הציבורי להביא את עניניו בפני בית המשפט לעניניים מנהליים אשר יבקר את החלטת הרשות ויקבע מה על הרשות לעשות באותו עניין. לדוגמא דייר ציבורי אשר מבקש לרכוש את דירתו , והחברה לדיור ציבורי לא רוצה לאפשר לו לרכוש את הדירה. במקרה זה צריך לברר אם אכן קיימת זכות מכוח החוק , חוק הדיור הציבורי , או גם יכולה להיות בעיה נוספת והיא אי מתן ההנחה בשיעור הנכון לדייר הדיור הציבורי ברכישת הדירה , לאמור חוק הדיור הציבורי מפרט הנחה , ברם החברה לדיור ציבורי לא רוצה ליתן את אותה הנחה מחמת פרשנות שגויה אותה היא נותנת לחוק , במקרה מעיין זה יש צורך לרדת לשורשו של חוק ולשורשה של הבעייה תוך הבנה אם קיים או לא קיים משגה בחישוב ההנחה לדייר, מקום בו קיים משגה / טעות בחישוב ההנחה יש צורך לתקן את המשגה ואת זאת עושים כאמור באמצעות עתירה מנהלית.

מכאן נרכז מבטינו בדייר הממשיך , דייר ממשיך הוא כל מי שהתגורר בדירה עובר לפטירת הזכאי , הזכאי הוא למעשה מי שמחזיק בדירה מכוח חוזה . אדם שאין בידו חוזה הוא לא יכול להפוך להיות זכאי , שכן אין לו זכות שמכוחה יכול להפוך להיות דייר ממשיך. תנאי המגורים עם הזכאי הוא תנאי בלעדיו איין , כלומר אין מצב שבו דייר ממשיך יחשב ככזה ללא מגורים בדירה הציבורית יחד עם הזכאי , מקום בו החברה לדיור ציבורי לא רוצה ליתן לדייר הממשיך את זכויותיו יש אפשרות להביא את העניין בפני בית משפט על מנת לאפשר לדייר הממשיך לקבל את זכויות בדירה הציבורית.

שלילת זכויות ושינויים בזכויות , יש מערכת מוגדרת של כללים בהוראות משרד הבינוי והשיכון אשר קובעות מי הוא זכאי , לעיתים הזמן לא עושה את שלו , והזכאי גם מאבד את זכויותיו עקב סיבות שונות ומגוונות , איבוד הזכויות משמעותו הוצאה מן התור לזכאות לדירה ציבורית , איבוד הזכויות  המשמעות שלו לעיתים קרובות היא גם איבוד הזכות לסיוע בשכר דירה. כל הפגיעה בזכויות הללו יכולה להיבחן תחת המטריה של עתירה מנהלית .