עתירות מנהליות רישוי עסקים

עורך דין גיא בית און מתמחה בהגשת עתירות מנהליות בנושא רישוי עסקים. רישוי עסקים במדינת ישראל היינו תחום מוגדר וברור , במסגרתו כל בעל עסק חייב לקבל רישיון בהתאם לתנאים הקבועים בחוק. לא רק בקבלת רישיון אנו עוסקים אלה גם בשלילת רישיון עסק או באי חידוש הוצאת רישיון להפעלת עסק.

רשויות מקומיות רבות , מעמידות לעתים דרישות שונות לבעלי עסקים אשר מבקשים לפעול בתחומם . לעתים דרישות אלו הם בבחינת שיקול דעת , ולעתים דרישות מסוימות הן בבחינת חריגה משיקול דעת בהן הדורש , בדרך כלל נציג הרשות המקומית , מעמיד דרישות שהן אינן סבירות או מדתיות לבעל העסק אשר מבקש לנהל את עסקיו בתחום אותה הרשות. הבקשה כאשר היא מופרזת או מוגזמת יש בה כדי לפגוע בבעל העסק וביכולתו לנהל את עסקיו . יחד עם זאת בידי הרשות יש גם סמכויות אכיפה לאמור הוצאת צו סגירה , הטלת קנסות או עיצומים כספים על בעל העסק.

בכל התחום הזה ובהיקף שלם של בעיות מאי מתן רישיון להפעלת עסק ועד מצב בו הרשות מבקשת לשלול מבעל העסק את רישיון הפעלת העסק ניתן לטפל באמצעות פניה לבית המשפט לעניינים מנהליים , הפניה לבית המשפט לעניינים מנהלים צריכה להיות באמצעות עתירה בה יבקש העותר לתקוף את החלטת הרשות המנהלית , בין על ידי כך שהוא מראה כי הרשות חרגה מסמכותה בהצבת אי אילו תנאים , או בכך שהיא הורתה על סגירת העסק של העותר לאחר שזה השקיע בו כספים רבים.

הגשת העתירה צריכה להתבצע סמוך ככל האפשר לאחר קבלת ההחלטה המנהלית אותה מבקש העותר לתקוף. אי פנייה לרשות המנהלית בסמיכות זמנים  כפי שקבוע בתקנות עשויה להעמיד את העותר בפני מחסום דיניו , במסגרתו יעלה הצד שכנגד הוא המשיב טענת שיהוי ,  אשר יש בה כדי להביא לסילוק העתירה ו/או לדחיית העתירה על הסף.

משום כך מן הראוי להקדים ולפנות לבית המשפט לעניינים מנהלים בטרם יחול שיהוי בעניינו של העותר אשר יש בכוחו לסגור בפני העותר את דלתות בית המשפט לעניינים מנהליים .

עורך דין גיא בית און מתמחה בייצוג בעלי עסקים במגרת חוק רישוי עסקים  , ויש ביכולתי לטפל כמעט בכל בעיה באמצעות עתירה מנהלית.