עתירה מנהלית הסדרת מעמד

תחת המונח הסדרת מעמד , נכנסים כל אותם מקרים בהן אזרח ישראלי מבקש להסדיר את מעמדו של אדם אחר שהוא לא אזרח ישראלי. יכולים אלה להיות מצבים של איחוד משפחות , וכן הסדרת מעמד של בני זוג נושאים או ידועים בציבור , אשר מבקש לבסס את מרכז חייהם בישראל.

שר הפנים הוא הממונה על הסדרת מעמד במדינת ישראל והוא פועל מכוח חוק הכניסה לישראל. שר הפנים באמצעות מסדיר הפנים יש לו רשימה של נהלים אשר באמצעות נקבעת המדיניות הישראלית בשאלת הסדרת מעמד. בשאלת הסדרת מעמד יש שתי זכויות עיקריות אשר מתנגשות זכותו של האזרח הישראלי , וזכותה של מדינת ישראל לא לאפשר להכניס לשטחה מי שאינו רצוי שיהיה כאן , הדברים מאוד בולטים ככל שעסקינן בתושבי הגדה ורצועת עזה , רבות אזרחים ממדינות ערב , וכן אזרחים ממדינות חבר העמים , הפיליפינים ומדינות אחרות.

שר הפנים במסגרת סמכותו צריך להשתכנע ראשית באמיתות הקשר , אמיתות הקשר משמעותה רצונם של שני בני הזוג לבסס לעצמם מרכז חיים במדינת ישראל , וכן כי הקשר בניהם הוא קשר אמתי , אשר משקף באמת את רצונם. זהו תהליך קשר במסגרתו נאלצים האזרח הזר והאזרח הישראלי לעמוד לבדיקה ארוכת שנים עד אשר משתכנע נציג שר הפנים , הפקיד כי אכן מדובר בקשר נישואין אמתי אשר בו שני בני הזוג מבקשים לבסס את מרכז חייהם . מקום בו לא משתכנע שר הפנים באמיתות קשר הנישואין , יידרש בן הזוג הזר לצאת מן הארץ ולעזוב את גבולותיה.

הדברים הם מאוד מורכבים ולכן בטרם הגשת בקשה להסדרת מעמד מומלץ להסתייע בעורך דין אשר יעמוד על סיכויי ההצלחה של ההליך כמו גם ידע להדריך את בני הזוג בדבר התנהלותם , בהליך המדורג , עד אשר יקבל בן הזוג הזר את המעמד המיוחל במדינת ישראל. לבני הזוג מומלץ לאסוף ראיות עדויות תמונות לאורך כל התהליך וזאת במטרה לשכנע את נציג שר הפנים כי הקשר בין בני הזוג הוא נכון הוא אמתי וכי מן הראוי לאפשר לבן הזוג הזר להישאר במדינת ישראל .

אם לא משכנע שר הפנים באמיתות קשר הנושאים , ואו אם מתקבל החלטה אשר אינה מורה לבן הזוג הזר לעזוב את גבולות המדינה ישנה אפשרות להגיש עתירה מנהלית אשר מבקשת לתקוף את החלטת שר הפנים או נציגו , במסגרתה יבחן בית המשפט את סבירות ההחלטה ואת תוקפה. כמו כן אם בן הזוג הזר עתיד להיות מגורש יש אפשרות להוציא צו במקרים מסוימים אשר ימנע את גרושו של בן הזוג הזר משטחי מדינת ישראל.