עתירה מנהלית דיור ציבורי 

עתירה מנהלית בנושא דיור ציבורי מבקשת לתקוף את החלטת משרד הבינוי והשיכון בכל הקשור בנושא דיור ציבורי. דיירי הדיור הציבורי נתקלים לא אחת בקשיים מול משרד הבינוי והשיכון בנושא דיור ציבורי , לרבות אי מתן אפשרות לרכוש את הדירה הציבורית מכוח חוק הדיור הציבורי זכויות רכישה , לרבות המתנה ארוכה מדי לקבלת דירה ציבורי , ובעיות אחרות שונות ומגוונות.

קיימת זכות בידי דייר הדיור הציבורי אשר סבור כי חברת הדיור הציבורי עמידר , חלמיש , פרזות , פגעו בזכות מזכויותיו באמצעות עתירה מנהלית. בעתירה מבקש העותר לבחון את החלטת הרשות , בדרך כלל החברה לדיור ציבורי. בחינה מעין זו נעשת באמצעות אחת מן העילות אשר משמשות כעילות התערבות לבחינת תקינותן וחוקיותן של עתירות מנהליות.

ככלל כוללות העליות , את עילת הסבירות , המדתיות , תום הלב , ועילות אחרות. בית המשפט לעניינים מנהליים מסוגל להרות למשרד הבינוי והשיכון או לחברה לדיור ציבורי לבצע פעולה מסוימת ו/או להימנע מביצוע פעולה מסוימת אשר מהווה פגיעה בזכויות הדייר בדיור הציבורי. חשוב לזכור כי בית המשפט לא יטה להחליף את שיקול הדעת של משרד הבינוי והשיכון , ברם מקום בו החלטה נגועה בחוסר סבירות , לאמור מקבל ההחלטה לא שקל את אשר עליו היה לשקול בטרם קיבל את ההחלטה.

הייחוד בעתירה של דיירי הדיור הציבורי הוא העניין על פיו , עתירה זו לא מחייבת תשלום אגרה , וזאת לצד הפתיחות אשר קיימת לבתי המשפט לעניינים מנהלים לייתן החלטותיהן על בסיס  של התחשבות בזכאי הדיור הציבורי , בהיותם מי שמשתייכים שלא מרצונם לרובד החברתי דל האמצעים אשר נאלץ לעמוד בפני הריבון רב הכוח והעוצמה אשר לעתים לא רחוקות מנצל את מעמדו ומקבל החלטות פוגעניות שיש בהם לפגעו במי שעומדים לפניו .

עורך הדין גיא בית און כמומה למשפט המנהלי והחוקתי , ומתמחה בניהול הליכים הן בבית המשפט לעניינים מנהליים והן בבית המשפט הגבוהה לצדק בשבתו כבג"ץ . אחד ההישגים המשמעותיים של עורך הדין גיא בית און הנו קשור דווקא לחוק הדיור הציבורי זכויות רכישה , בו קבע עורך הדין גיא בית און את הגדרת המונח ילד בחוק , שינוי אשר הקפיץ את ההנחה אשר נינתה לזכאי הדיור הציבורי בעת רכישת הדירה.

אם יש לך בעיה בנושא דיור ציבורי פנה אלי עוד היום ואסייע לך