עסקת מקרקעין

קונה מוכר נכס , אני מתמחה בייצוג לקוחות בקניה ומכירת נכסים. אני נותן שירות משפטי משלב ההחלטה למכור או לקנות נכס לרבות בדיקה של הנכס במרשים הרלוונטיים , טאבו , מנהל , חברה משכנת , כמו כן אני אלווה אותך מתחילת העסקה ועד סוף , אערוך עבורך חוזה , אכניס בו את כל ההגנות הרלוונטיות המקובלות תלוי אם אתה מוכר או קונה את הנכס ואדאג שבסוף העסקה יעבור הנכס על שמך , והכל בהתאם לחוזה מסודר אותו אערוך עבורך בצורה הכי מדויקת וטובה עבורך.

קניית נכס איננה עניין פשוט יש לבדוק תחילה את עניין הבעלות על הנכס , ממי אתה קונה את הנכס , מה מצב הנכס מבחינה משפטית האם יש או אין עליו עיקולים , האם קיימת איזה שהיא סכנה אשר רובצת לפתחך אותה אתה לא מזהה בשלב הזה , כמו כן נדרשת עריכה של חוזה מכר או קניה של מקרקעין , הכל בהתאם להסכמות בינך לבין המוכר וכן הכל בהתאם למקובל בעת ביצוע עסקאות מקרקעין מאותו הסוג.

יחד עם זאת חייבת להיות גם התייחסות לשאלת ההפרה מקום בו אחד הצדדים חושב או מפר את ההסכמה החוזית שהתגבשה בשלב החוזי בין המוכר ובין הקונה. חשוב מאוד להבטיח כי הנכס יעבור אל הקונה בד בבד עם העברת התמורה למוכר , וזאת תוך רישום הערת אזהרה במעבר בין השלב האובליגטורי , חוזי , לבין השלב הקנייני של הנכס.

המדובר בעסקה הגדולה והחשובה ביותר בחיים , עסקה בה מונח הרבה מאוד כסף על כף המאזניים ולכן מן הראוי לא לזלזל או להקל ראש בעסקה שכזאת ולהקדיש את כל הזמן הדרוש לעריכת העסקה בצורה הטובה והמדויקת ביותר שיכולה להיות וזאת על מנת שלא יהיו בעיות אשר יצריכו פניה לבית משפט או לגורמים אחרים , במטרה לנסות להציל את הכסף שאבד.

כעורך דין ערכתי ואני עורך עסקאות מכר וקניה במקרקעין שהן רבות , יש את הידע ואת הניסיון בעריכת עסקאות גם כאלה שהן המורכבות ביותר , עסקאות מכינוס או עסקאות בהן מעורבים צדדים רבים כמו לדוגמא יורשים .

אם אתה עושה עסקת מקרקעין פנה אלי עוד היום ואגן על זכויותיך. 05050350239