נכות מעבודה

מי שזכאי לקצבת נכות מעבודה הוא כל מי שנפגע בזמן העבודה ועקב העבודה.  ככלל נכות מעבודה נחלקת לשלוש קבוצות עיקריות . נכות מעבודה שהיא עקב פציעה או אירוע חד אשר התרחש בעבודה , או נכות מעבודה אשר התרחשה כתוצאה ממצב שהוא לא פציעה ישירה בעבודה , בעניין זה באות לידי ביטוי כל המחלות אשר עובדים לוקים בגינן בנכות בעבודה

מקום בו מדובר באירוע חד לאמור תאונה או אירוע שהוא תחום בזמן ובמקום ואשר קשור ביצירת נכות מעבודה מה שקורה המבוטח בביטוח לאומי זכאי לקבלת הכרה מהמוסד לביטוח לאומי כנפגע מנכות בעבודה ובמסגרת זאת הוא זכאי גם לקבלת דמי פגיעה לתקופה בה הוא לא עובד ולא מקבל כספים ממקום העבודה , וכן לקצבת נכות מעבודה.

קצבת נכות מעבודה משולמת באחד משני מסלולים , הראשון הוא מענק והשני הוא תגמול. תגמול בגין נכות מעבודהמשולם כנגזרת של אחוזי הנכות אשר נקבעו לנפגע עבודהוהן כנגזרת מהשכר בו השתכר נפגע עבודהעל מנת לקבל אחוזי נכות מעבודה נדרש הנפגע לעמוד בפני וועדה רפואית. ועדה רפואית במוסד לביטוח לאומי , אשר דנה בנכות מעבודה קובעת את אחוזי הנכות של נפגע עבודה  , וזאת על פי ספר אחוזי הנכות. ספר אחוזי הנכות הוא מעין מחירון בו חשוב ביותר לסווג את מצב הנכות מעבודה תחת המבחן המתאים ,  וכן להוכיח לוועדה הרפואית את  מצב הנבדק אשר לוקה כאמור בנכות מעבודה

דרכי הוכחת נכות מעבודה הן שונות ומגוונות , יש אשר מביאים חוות דעת רפואית לוועדה הרפואית , ויש אשר מביאים סוג של סיכום ביקור לוועדה הרפואית אשר מצביע על אחוזי נכות מעבודהויש כאלו אשר מביאים מסמכים רפואיים רלוונטיים על מנת להוכיח את גובה הנכות מעבודהתפקיד עורך הדין בייצוג נפגע עבודה הוא מחד להוכיח בכתובים את גובה אחוזי הנכות ומאידך להחליט איזה מסמכים רלוונטיים יש להראות לוועדה הרפואית וזאת במטרה להוכיח את הנכות מעובדה. 

כחלק חשוב מעבודת עורך הדין היא ההכנה אותה עליו לבצע לאותו נפגע על מנת להוכיח כאמור את גובה הנכות מעבודההכנה למי שמיוצג על ידי עורך דין משמעותה היא הכנה מה לומר ומה לטעון בפני הועדה הרפואית . הטיעון בפני הוועדה הרפואית חשוב שהוא יהיה רלוונטי , לאמור בוועדה הרפואית על נפגע העבודה לדבר אך ורק על הדברים אשר מפריעים לו / מציקים לו , ואשר מפריעים לו , ואשר מהווים את המגבלות מהן הוא סובל עקב הנכות מעבודהאין מקום ורצוי גם לא להרחיב את הדיבור על נושאים שהם אינם רלוונטיים עקב הנכות מעבודה, כמו לדוגמה לרכז את הטיעון בכאב במקום במגבלות מהן סובל נפגע העבודה.

עורך הדין גיא בית און מנוסה בייצוג נפגעי עבודה צור איתי קשר עוד היום.