מי הוא החייב בפשיטת רגל

החייב בפשיטת רגל מוגדר בפקודה בסעיף 2 לפקודת פשיטת הרגל החייב צריך להיות בן 18 שמקום מושבו בישראל או לא בישראל , אשר בזמן שהוא עשה את מעשה פשיטת הרגל הוא היה בישראל , או שהוא היה גר בישראל , ניהל עסקים בעצמו או שלא בעצמו בישראל או שהוא ניהל עסקים באמצעות חברה בישראל.

יתרה מכך גם אם החייב הוא לא בן 18 , הוא יכול להיחשב חייב בפשיטת רגל , ברם על בית המשפט להשתכנע כי \ הנושים עצמם נשאו ונתנו עם החייב למרות גילו . סעיף 2 בא למעשה להגדיר מי הוא חייב בפשיטת רגל . הסעיף קובע מספר תנאים אשר בטרם יבקש החייב את הגנת פקודת פשיטת הרגל עליו לעמוד בהם , יאמר כי חייב פרטי , וברוב המקרים המדובר בחייב פרטי עומד בתנאים אלו.

ניהול עסקים משמעותו היא על דרך ההרחבה , משמה בית המשפט צריך להתרשם כי החייב ניהל עסק , ביצע עסקאות מכל סוג שהוא עם הנושים , הדברים יכולים להיות או להתפרש ככל עסק אותו ניהל החייב מעסקים וירטואליים , ועד לעסקים שהם עסקים ממשיים כמו ניהול חנות מכולת על דרך שמנהלים חנות מכולת.

מטרת הליך פשיטת הרגל בבסיסה היא מטרה כפולה איסוף נכסיו של החייב לצורך תשלום חובותיו לנושים , ומתן אפשרות לחייב לצאת לדרך חדשה על דרך של קבלת הפטר בסוף תהליך פשיטת הרגל.

קיימים מצבים שונים להגדרת חייב , אחת הדוגמאות הנפוצות היא ערב , ערב למעשה הוא מי שערב לחוב של חייב אחר , אשר הנושה מי שאוחז בערבות מבקש לממש אותה , ערב בשונה מחייב רגיל הוא לא מי שהכספים הגיעו אליו , אלה הוא מי שאפשר את קבלת הכספים.

ברם והדבר הוא חשוב סעיף 2 לפקודת פשיטת הרגל לא מבחין הבחנה של ממש בין ערב לבין חייב , ויכול לקרות מה שבדרך כלל קורה כי הערב גם הוא יכול לבוא בשעריה של פקודת פשיטת הרגל , על דרך בה הוא עושה מעשה פשיטת רגל , מעשה פשיטת רגל הוא מונח רחב גם הוא , בדרך כלל לעניין חייב פרטי די בהגשת בקשה לפשיטת רגל על מנת שהערב יעשה מעשה פשיטת רגל בגינו יחל הליך פשיטת רגל נגד אותו ערב.

קיימים מצבים נוספים , ברם די לו לקרוא או לאדם הפרטי , שיעמוד בתנאי לפיו הוא אינו יכול לפרוע את חובותיו וכי הוא מבקש את הגנת בית המשפט במסגרת הליך פשיטת רגל. הגנה שכזאת תינתנן לחייב , שהוא ערב , כשם שהיא תינתן ללווה עצמו והוא כמו הלווה יצטרכו לעמוד בכל התנאים שקובעת הפקודה לרבות ניהול הליכי פשיטת רגל בתום לב תוך הקפדה על תשלום כספים לקופת הכינוס לצד הקפדה על יתר התנאים אשר קבועים בפקודת פשיטת הרגל. בסיום הליך פשיטת הרגל יכול הערב כמו שיכול החייב לצאת לדרך חדשה על דרך של קבלת הפטר מחובותיו. ההפטר הוא למעשה מטרתו הסופית של  ההליך ברם עד אשר מגיע החייב או הערב אל אותו הפטר עליו לעמוד בתנאים ומגבלות שונות , אשר יאפשרו בסופו של יום את מתן ההפטר.

אם נקלעת לחובות צור איתי קשר עוד היום וצא לדרך חדשה