טלפון במשרד 039391070
סלולר אישי 050-5350239
פקס 03-6914792

מה עושים במקרה של פשיטת רגל?

מדריך משפטי ממוקד עבור פושטי רגל פרטיים

 

התהליך המכונה "פשיטת רגל" מאפשר לאדם אשר נקלע לקשיים/חובות כלכליים לקבל הפטר מיוחד מהתחייבויותיו. בניגוד לפשיטות רגל המבוצעות מספטמבר 2013, הליכי פשיטות הרגל היו עשויים לקחת שנים רבות (נכון להיום, מדובר בתהליך המוגבל בזמן לכ- 4.5 שנים). במדריך זה אנו נתמקד בהיבטים המשפטיים הנוגעים לפשיטות רגל כאשר הפושט הוא אדם פרטי.

עבור רובנו, "פשיטת רגל" הינו מונח שגור וידוע אשר מתקשר אסוציאטיבית אל מחוזות העולם העסקי. יחד עם זאת, פשיטת רגל – שמשמעותה היא קבלת הפטר חלקי מחובות קיימים, היא תהליך אשר יכול לחול גם על חייבים פרטיים.

לידע כללי, כל אדם שחובותיו הם גבוהים יותר מסכום העומד על 17,307 ₪, יוכל להגיש בקשה ל- "חדלות פירעון" (קריא – "פשיטת רגל").

מטרת הליך פשיטת הרגל היא לאפשר לאדם אשר אינו יכול לעמוד בחובותיו – לפתוח "דף כלכלי חדש" באמצעות מחיקת חובותיו הקיימים (החובות נמחקים מתוקף 'צו הפטר' מיוחד אשר פוטר את החייב מתשלום חובותיו).

צו ההפטר אומנם מוחק את חובות החייב, אך הוא אינו מוחק את כל סוגי החובות (למשל, הוא אינו מוחק חובות של תשלומי מזונות וקנסות, או חובות אשר נוצרו בנסיבות של מרמה).

ומה בנוגע לחייבים בעלי תיקים בהוצאה לפועל?

ככלל, גם אדם אשר מתנהלים נגדו תיקים בהוצל"פ יוכל להגיש בקשה להליך פשיטת רגל. וזאת, בתנאי ש- כלל חובותיו (כולל אלו שאינם מתנהלים בהוצאה לפועל), גבוהים יותר מן הסכום אשר צוין לעיל (17, 307 ₪). יתרה מכך, במסגרת תהליך פשיטת הרגל – מורה ביהמ"ש על 'עיכוב ביצוע הליכים' מה שעוצר למעשה את כלל ההליכים המשפטיים  הנוגעים  לתיקי ההוצאה לפועל.

 

מה הוא ההבדל בין הליך פשיטת רגל הנפתח ביוזמת חייבים לבין הליך דומה הנפתח כנגדם ע"י נושים?

בניגוד להליכי פשיטת רגל הנפתחים על ידי חייבים (החל מספטמבר 2013), הליכי פשיטת רגל הנפתחים ע"י נושים אינם מוגבלים בזמן. לעומת זאת, כאשר הבקשה לפשיטת רגל תהה מוגשת ע"י חייבים, היא תוגבל בזמן טיפול של עד 4.5 שנים.

 מה הם שלביו של הליך פשיטת הרגל?

  • הגשת בקשה לפשיטת רגל לידי ביהמ"ש המחוזי
  • מתן צו כינוס נכסים ומינוי מנהל מיוחד: משמעותו של הצו הוא שנכסי החייב נותרים מוגנים ובלתי ניתנים לשינוי. המנהל המיוחד הממונה מטעם ביהמ"ש אחראי לפקח על החייב (באותה עת, לא ניתן לפתוח או לקיים הליכים משפטיים כנגד החייב כיוון שהם מעוכבים לאלתר מתוקף הצו המשפטי).
  • חקירת החייב: בחינת יכולתו של מבקש פשיטת הרגל לפרוע את חובו. את החקירה מבצע המנהל המיוחד אשר מונה מטעם ביהמ"ש, כאשר עליו להגיש לידיו (תוך 16 חודשים ממועד מתן צו הכינוס), תוכנית מפורטת לפירעון חלקי של החוב.
  • הגשת תביעות חוב ע"י נושים: כל מי שסבור כי פושט הרגל חב לו חוב, צריך להגיש תביעת חוב מסודרת.
  • דיון בבקשת פשיטת הרגל: בחלוף 18 חודשים ממתן צו הכינוס, ביהמ"ש מקיים דיון בבקשת פשיטת הרגל ובתוכנית הפירעון אשר הוצגה בפניו.
  • יישום תוכנית הפירעון: בהנחה ותוכנית הפירעון תאושר, יחלו הליכי הביצוע שלה (למשל- מכירת נכסים השייכים לפושט הרגל לצורך פירעון חלקי של חובותיו). בסה"כ, יישומה של תוכנית הפירעון יארך (בערך) במשך 3 שנים.
  • סיום תהליך פשיטת הרגל ומחיקת החובות: לאחר 4.5 שנים ממועד מתן צו הכינוס, כל חוב שעוד נותר פתוח יימחק לאלתר מתוקף צו ההפטר המוענק לחייב.

 

הגשת בקשה לפשיטת רגל היא לא עניין של מה בכך. על כן, מומלץ לפנות ולהתייעץ עם עו"ד מנוסה אשר עוסק בהגשת תביעות הנוגעות לתחום החובות.