ייצוג בוועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי

עורך דין גיא בית און מתמחה בייצוג נפגעים בוועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי , הייצוג הוא אישי , הייצוג בנכות כללית הוא בשתי סוגי וועדות רפואיות , בשאלת הנכות הרפואית ובשאלת הנכות התפקודית , בכל אחת מן הוועדות הללו עורך הדין גיא בית און מייצג את הלקוח באופן אישי בפני הוועדה הרפואית , וזאת לא לפני שהוא מגיש את התביעה או בודק את התביעה אם זו כבר הוגשה על ידי הלקוח. יחד עם זאת לעתים נדרש חומר רפואי נוסף , עובר לאותה וועדה מכין עורך הדין גיא בית און את הלקוח לדיון בוועדה הרפואית , ההכנה לוועדה משמעותה היא הבנה של מצבו של הלקוח , כמו כן מה עליו להגיד או שלא להגיד בוועדה הרפואית במוסד לביטוח לאומי , הכנה זו היא משמעותית ביותר להצלחת עניינו של הלקוח והיא זו אשר עשויה להביא לאותו לקוח אחוזי נכות גבוהים יותר וכן הצלחה גדולה יותר באותה וועדה.

אך כאן לא תמה העבודה , העבודה ממשיכה גם בהכנה לוועדה אשר דנה בנכות התפקודית כאן קיימת חשיבות עילאית להכין את הלקוח לדיון בנכות התפקודית הכנה זו היא חשובה ביותר , שכן בזכות אחוזי נכות גבוהים יהיה זכאי הלקוח לקבלת אחוזי נכות תפקודית גבוהים יותר מה שיקנה ללקוח זכאות לקבלת גמלה הרבה יותר גדולה מהמוסד לביטוח לאומי .

הניסיון שלי הידע שלי הם ההצלחה שלך פנה אלי עוד היום.