חוזים

עורך דין גיא בית און מתמחה בתחום דיני החוזים. תחום דיני החוזים הוא תחום מאוד רחב , והוא נוגע לחוזי מכר מקרקעין חוזי השכרת מקרקעין , חוזה עבודה , וכל התקשרות אחרת אשר דורשת עריכת חוזה בין שני אנשים אשר מבקשים ליצור יחסים חוזים בניהם.

העיקרון בעריכת חוזים הוא הפעלת שיקום דעת צופה פני עתיד , לאמור על המבקש לנסח חוזה לצפות מצבים בתוך החוזה אשר עתידים להתרחש בין שני הצדדים. חלק מן המצבים הם מצבים רגילים , אשר נכללים בגדר הפרה , כמו אי תשלום , אי ביצוע פעולה בתוך במסגרת החוזה ועוד ועוד מצבים הכל בהתאם לחוזה וכל בהתאם לצרכים ולגודל העסקה אשר במסגרתה נחתם החוזה.

ישנם סעיפים בחוזה אשר מוגדרים כסעיפים יסודיים , סעיפים יסודיים הם סעיפים אשר הפרתם מחייבת את ביטול החוזה , וזאת בשונה מסעיפים רגילים , בדיני חוזים ישנה שני מושגים חוזה שהוא בר ביטול , יש אפשרות לבטלו , וחוזה שהוא בטל , עקב הפרת סעיף מסוים בו.

כאשר מנסח חוזה על הנסח להגדיר לעצמו מה הם אותם סעיפים שהם ברי ביטול ,ומה הם הסעיפים אשר הפרתם תחייב או מחייבת את ביטול החוזה. ביטול חוזה הוא צעד קיצוני , ובדרך כלל עדיף לנסות לטפל בהפרה , על פני ביטול החוזה. במצב של ביטול כל צד חייב להשיב לצד השני את התמורה שהוא שילם בגין החוזה. השבה היא חלק מביטול החוזה , כדרך להעמיד את הצדדים לחוזה באותו מצב בו הם היו ערב חתימת החוזה.

הפרת חוזה מחייבת בתשלום פיצוי מכוח ההפרה ,כאן המדובר בהגדרה של פיצוי הפרת חוזה. העיקרון בפיצוי בגין הפרה הוא לא להפריז בגובה הפיצוי שכן מה שקורה זה בתי המשפט לא ממש אוהבים לטפל בדרישות לא הגיוניות לפיצויים מופרזים , ובתי המשפט נוטים לעתים להתערב בפיצויים מוסכמים אשר הם מופרזים לא מדתיים ולא פרופורציונליים , שכן הצד המפר יכול טעון לחוסר תום לב.

עקרון תום הלב חולש על החוזה מהשלב של המשא ומתן ועד לשלב כריתת החוזה כריתת החוזה.  קרי צד אשר לא נקט בתום לב במסגרת קיום החוזה או במסגרת החתימה על החוזה או במסגרת השלב המקדמי לחוזה , מצב זה יכול להביא לבטלות החוזה או לתשלום פיצויים .