עורך דין גיא בית און מתמחה בניהול עסקאות במקרקעין. השלב הראשון ברכישת דירה הנו זיכרון דברים או חוזה לרכישת דירה.

יכול להיות מאוד מצב בו רוכש דירה יבקש לערוך קודם לכן זיכרון דברים , ורק לאחר כמה ימים ובדיקות הוא יבקש לערוך חוזה מחייב לרכישת הדירה. ישנה מספר כללים לגבי זיכרון דברים. זיכרון דברים צריך להיות כתוב בצורה נהירה הוא צריך לשקף גמירת דעת ומסוימות ברכישת הדירה , אשר על פיה חייבים להתקיים בחוזה אלמנטים מסוימים אשר יהיה בהם כדי ללמד על גמירת הדעת והמסוימות של הצדדים לחוזה ושל החוזה עצמו.

איזה פרטים הצדדים צריכים לכלול בזכירון דברים לרכישת דירה. הפרטים שצריכים לכלול בחוזה לרכישת דירה הם ראשית תאריך החתימה על זיכרון הדברים. רצון שני הצדדים למכור ולרכוש את הנכס אחד מהשני , תיאור של הנכס ומחירו מומלץ מאוד לכתוב גם פיצוי מוסכם אשר יהיה בו כדי להזהיר את הצד המפר של זיכרון על הסנקציה הצפויה מביטול של החוזה.

לאחר מכן עורך הדין עורך בדיקות בטאבו לגבי מצב הנכס , הוא צריך לערוך בדיקות על מנת לראות שלא קיימים שעיבודים או עיקולים על הנכס אשר יהיה בהם כדי לסכן את הרוכש. במידה ולא קיימים שעיבודים על הנכס יש לערוך חוזה. חוזה נפתח בהצהרות הצדדים , הצהרות הצדדים הן ההצהרה של הקונה והמוכר , אשר מביעים את רצונם לרכוש את הנכס. לאחר שאלה הביעו את רצונם לרכוש את הנכס הם צריכים לכלול בחוזה את תיאור הנכס , רחוב גוש חלקה , וכן את מועד הפינוי ,ואת האזהרה לעניין מצב של הפרת ההסכם. שלב נוסף וחשוב הוא הסכם התשלומים , הסכם התשלומים הוא חשוב היות והוא תלוי במועד קבלת החזקה בנכס , על פיו יקבע הסכם התשלומים , ככלל אין עסקה שהיא אורכת פחות מחודשיים שלושה . שכן לאחר  החתימה על ההסכם בדרך כלל משולם תשלום ראשון ואז ניתנת לרוכש האפשרות לרשום הערת אזהרה . הערת אזהרה במהותה מגשרת  בין השלב האובליגטורי של החוזה לבין השלב הקנייני של החוזה, השלב הקנייני של החוזה מסתיים ברישום בטאבו או במנהל. כאשר עורכים הסכם תשלומים יש חשיבות להתייחס גם להצמדות , שכן חשוב שהרוכש והמוכר יגנו על עצמם מפני שינוים אשר קוראים במדד , בדרך כלל זה מדד המחירים לצרכן , בסכומים גבוהים וברכישת דירה יקרה הסכומים הללו יכולים לעלות לא מעט כסף. כל סכום חייב להיות מוצמד. השלבים בהעברת הכסף מהרוכש לקונה צריכים להיות תחת פיקוחו של עורך דין על מנת שיבטיח כי אכן שולמו הכספים ,. תוך כדי השלבים הללו נעשה דיווח לרשות המסים במטרה לקבל אישור לרישום בטאבו לאחר תשלום המס. תשלום המס הוא תנאי לקבלת אישור לרישום בטאבו . התנאי הנוסף הוא אישור עירייה לבל לא ימצאו חובות על הנכס וזאת על מנת שהרוכש לא יצטרך לשאת בהם כאשר הגיעו כל התשלומים וכאשר הושלמה התמורה , הקונה צריך לקבל את החזקה בדירה, ועל עורך הדין אשר מייצג אותו ברכישת הדירה להבטיח שתוך זמן קצר הנכס עובר משומו של המוכר אל שמו של הרוכש. מעל הכל חשוב לבדוק את הדירה היטב ואם אין בה בעיות מסוימות. בעיות לא חייבות להתייחס אך ורק לדירה עצמה אלה גם לשטחים המשותפים כמו לדוגמה מצב בו החניות בבניין לא מוצמדות לדירה או שקיים סכסוך על חניות בבניין . חשוב מאוד שעורך הדין ימנע ככל יכולתו מצבים מסוג זה.

עורך הדין גיא בית און  מתמחה בעריכת חוזה מכר של דירות.