זכויות במקרקעין

מקרקעין הן הדבר היקר ביותר אשר שייך לאדם. המקרקעין לעתים הן העסקה הגדולה ביותר שהאדם עושה. המדובר הוא בזכות שאדם רוכש במיטב כספו , ואשר בשונה מזכויות אחרות הולכת גם ליורשיו. השאלה היא מה הן הזכויות אשר קיימות במקרקעין.

הזכות הראשונה היא זכות הבעלות.

בעלות במקרקעין משמעותה הנה כי המחזיק במקרקעין , הוא בעל הקניין בהן והוא זה אשר גם נרשם בטאבו , או בכל מרשם אחר כבעלים. הבעלות היא זכות מוגנת על ידי חוק המקרקעין , כך לדוגמא רק במצבים מרחיקי לכת יורה רשם המקרקעין על מחיקת הזכות ממרשם המקרקעין (הטאבו) מקום שבו הזכות נקנתה כדין על פי החוק אין כמעט גורם , אלה במקרים קיצוניים אשר יהיה יכול לשלול זכות זו  הבעלים ראשי , למכור את המקרקעין , להשכיר אותם ובעצם לעשות כל מה שעולה על דעתו במקרקעין , הוא גם יכול למשכן את המקרקעין על דרך של מתן משכנתה לגורם פיננסי אשר מעניק לו בתמורה למשכון , או למשכנתה כספים . הבעלים הוא המלך.

הזכות השנייה היא זכות החכירה

במהותה דומה זכות החכירה לזכות הבעלות , וזאת תחת הגבלות שונות. לאמור אם זכות הבעלות היא בעלת הבכורה במקרקעין  זכות החכירה היא זכות אשר ניצבת מתחתיה , ולמעשה במסגרתה מקבל בעל הזכות את הזכות להחזיק במקרקעין , הוא בעצם בר רשות , היות והוא לא מי שרשום כבעל המקרקעין , אלה הוא רשום כמישהוא חוכר במקרקעין , ומכאן בעל זכות החכירה בעצם רק מחזיק במקרקעין. זכות החכירה היא זכות אשר נמצאת בדרך כלל בקרקעות אשר נמצאות בידי המדינה מנהל מקרקעי ישראל, במושבים בקיבוצים ובמקומות אחרים. בכל מקרה שמדובר בחכירה החכירה היא בדרך כלל ל49 שנה ישנם גם חכירות ל99 שנה , ומה שקורה זה החכירה לרוב מאורכת לתקופות נוספות , אשר מספר השנים בהן דומה לתקופות הקודמות לאמור 49 שנה או 99 שנה . חשוב לומר שזכות החכירה לא רשומה בטאבו בדרך כלל , למרות שהיום קיימת מגמה רווחת להעביר את הרישום במנהל לטאבו.

זכות השכירות

זכות השכירות במקרקעין , היא של מחזיק, הוא אינו בעלים של המקרקעין , וגם אינו  מי שהוא חוכר במקרקעין הוא רק מחזיק בהם , תחת חוזה. חוזה שכירות בדרך כלל הוא לתקופות קצובות שנה עם אופציה להארכה , או יותר . האופציה היא בדרך כלל זכות אשר ניתנת למשכיר וגם לשוכר , אין חובה לראות באופציה כהמשך של חוזה המקרקעין. בתום תקופת השכירות על המשכיר להחזיר לשוכר את המושכר , ושני אלה הולכים לדרכם.

זיקת הנאה

זיקת הנאה מוגדרת כזכות קניינית אשר ניתנת לאדם לבצע או לא לבצע שימוש מסוים במקרקעין , זיקת ההנאה היא למעשה זכות שימוש , במקרקעין של אחר , רואים אותה לדוגמא בזכות של בעל מקרקעין לעבור בשביל אשר שייך לבעלים אחרים של המקרקעין , יש אפשרות לרשום את זיקת ההנאה במרשם בטאבו או בכל מקום אחר , אבל זיקת הנאה היות והיא זכות שימוש ניתנת לביטול.