הפטר בפשיטת רגל

הפטר הוא למעשה השלב האחרון של הליך בפשיטת הרגל. אליו מגיע החייב. ההפטר יכול להינתן באחד משני מקרים , או לבקשת החייב , או במצב שבו החייב עומד בתשלומים המושתים עליו לקופת הכינוס בסיומם הוא מקבל הפטר מן החוב אשר רובצים אל פתחו. ברם ההפטר משמעותו מחד היא פגיעה בנושים אשר להם חייב פושט הרגל כסף , פגיעה זו מחייב הסכמת הנושים והמנהל המיוחד לרבות הכנ"ר כונס הנכסים הרשימי . כל הגורמים הללו צריכים לתת את הסכמתם לפתור את החייב מחובותיו , אלה מקום שבו בית המשפט קובע כי יש ליתן לחייב הפטר מחמת סיבות  שונות.

במצב המשפטי הנוכחי הפטר ניתן כמעט בכל פשיטת רגל במיוחד מקום בו החייב הוא חסר אמצעים ואין טעם של ממש בהמשך ניהול הליכי פשיטת הרגל , ברם מקום בו החייב עצמו הוא חייב אשר לא ממלא אחר חובותיו בפשיטת הרגל , יהיה קושי לא מבוטל ליתן לא אתה הפטר והוא אף יהיה להיות מוצא מפשיטת הרגל.

על פושט הרגל אשר מגיש בקשה לפשיטת רגל , להוכיח כי הוא ניהל את עסקיו בתום לב , ואת הליכי פשיטת הרגל בתום לב. אסור לחייב ליצור חובות חדשים או לסכן נושים , הגנת פקודת פשיטת הרגל בחונת את התנהגות החייב למין הרגע בו הוגשה הבקשה לפשיטת רגל ועד לקבלת ההפטר .בכל שלב משלבי פשיטת הרגל עומד החייב לבחינת הכונס הרשמי , והמנהל המיוחד ובית המשפט ועליו נטל ההוכחה להוכיח כי הוא ראוי לקבל הפטר וכי אין סיבה לשלוש זאת ממנו.

יאמר עוד כי גם הכונס הרשמי ראשי להגיש בקשה להפטר וזאת תוך התחשבות ביתר הגורמים והנושים. במסגרת ההפטר יש אפשרות ליתן לפושט הרגל תעודה על פיה , הוא נקלע לחובות שלא מרצונו , ולמעשה הוא אינו אשם בהם. המדובר במקרים מאוד מיוחדים בהם חייב בפשיטת רגל נעקץ , על ידי גורמים אחרים עבורם ביצע עבודה ברם אותם גורמים לא שילמו לו את אשר היה עליהם לשלם בגין עובדתו וכך נקלע פושט הרגל למצבו הכלכלי.

חשוב להדגיש כי היות ופקודת פשיטת הרגל נועדה ליתן הגנה לחייב , לא כל כך מהר יופסקו הליכי פשיטת הרגל אלה במקרים שהם מאוד מאוד חריגים , כפי שהם מופיעים בפקודה. המדובר הוא על מקרים בהם החייב ביצע מעשה מרמה , או סיכן את הנושים בינהול עסקיו ,או ניהל עסקים במהלך הליך פשיטת הרגל .

מצבים מעין אלה גם לא מוצאים ישירות את החייב מפשיטת הרגל , אלה מה שקורה זה כאן יש שיקום דעת לבית המשפט הם ליתן הפטר שהוא מותנה או הפטר שהוא דחוי עד אשר ימלא פושט הרגל את חלקו או עד אשר יתקן את הפגמים  אשר עליו לתקן כחלק מהליך פשיטת הרגל.

אם נקלעת לחובות צור קשר איתי התמחות בפשיטת הרגל היא התמחותי.