הערת אזהרה

בחוזה מכר מקרקעין ישנו שלב בו נרשמת הערת אזהרה . מה משמעותה של הערה זו. משמעותה של הערה זו היא פשוטה לגשר בין השלב החוזי לשלב האובליגטורי של העסקה . במה דברים אמורים השלבים העיקרים בחוזה מכר מקרקעין הם ראשית חתימה על זיכרון דברים.

זיכרון דברים מהווה למעשה החוזה הראשוני בו צדדים מתחייבים זה כנגד זה לרכוש האחד מן השני נכס מקרקעין. לאחר מכן עוברים עורכי הדין לנוסח החוזה. חוזה מקרקעין הוא לא בהכרח חוזה קצר טווח , אלא ארוך טווח , בסופו אמור  הקונה לשלם עבור המקרקעין  ולקבל את הדירה כשהיא נרשמת על שמו. אלה ישנו פרק זמן בו על הצדדים לבצע פעולות מסוימות לרבות הבאת אישורי מסים ואישורי עירייה על מנת לאפשר לקונה לקבל את הנכס כשהוא נקי מכל שיעבוד וכן כאשר יש בידיו את כל המסמכים על מנת לרשום את הדירה על שמו.

התהליך הזה לוקח פרק זמן מסוים מספר שבועות. בתקופה זו מבקש המוכר סכום כסף התחלתי לא את כל הסכום , אבל סכום כסף אשר ישקף מחד את רצינותו של הקונה בעסקה. כאשר הכספים מועברים מן הקונה למוכר יש צורך להבטיח את הכסף , ומאחר ובשלב זה עוד לא הושלמה העסקה והחזקה בנכס לא עברה מן המוכר לקונה. לקונה יש צורך מחד להבטיח את הכספים אותם שילם  עד להשלמת העסקה , ואת זאת הוא עושה באמצעות רישום של הערת אזהרה.

בשלב זה לאחר תשלום התמורה הראשונית על די הקונה , חובה עליו לדרוש כי תירשם לטובתו הערת אזהרה. הערה זו אמורה להבטיח מעין זכות במקרקעין במצב בו העסקה לא הושלמה. בצד זאת ידרוש המוכר ייפויי כוח בלתי חוזר למחיקת הערת האזהרה , שכן במקום בו לא תבוא העסקה אל סופה ותיגמר ברישום בטבו , תהיה זכות למוכר למחוק את הערת האזהרה , ולהמשיך לנסות למכור את הנכס , המדובר הוא במצב של הפרת חוזה.

לסיכום הערת האזהרה היא גורם חשוב אשר חשוב ביותר לעמוד עליו וחשוב ביותר כי הקונה יקבל לזכותו הערת אזהרה עד לרישום זכויותיו על הנכס. אז תתבטל הערת האזהרה ותחתיה יבוא הרישום המלא של זכויותיו של הקונה.