הסכם שכירות במקרקעין

הסכם שכירות במקרקעין הוא הסכם בו בעל הנכס נותן זכות שימוש לשוכר לעשות שימוש בנכס. רבות נכתב על הסכם השכרות אשר נחשב הסכם די סטנדרטי בשוק הנדל"ן , המדובר בהסכם סטנדרטי מאחר והוא לא מהווה זכות קבועה במקרקעין ,זאת מאחר ויש  לו התחלה ויש לו סוף ומאחר ובשוק הנדל"ן הוא הסכם רגיל יחסית אשר נחתם כל יום כמה פעמים ביום. רבים מבעלי הנכסים מעדיפים לנסח הסכם זה בעצמם , או לחילופים לפנות אל עורך הדין באינטרנט דבר אשר לעתים עומד להם לרועץ. הדבר עומד להם לרועץ היות ונכון שקיים הסכם שכירות סטנדרטי ברם אין בו כדי לכסות את כל קשת המצבים האפשריים אשר עומדים בפני בעל הנכס אל מול המשכיר. הסתייעות ביודע משפט למרות שכר הטרחה שהוא לוקח מאפשרת להגן על זכויות המשכיר כמו גם לעמוד על זהות השוכרים ,וכן לדרוש מתן ערובות ואף לקבוע מנגנונים בחוזה אשר יגנו בצורה זו או אחר מפני מצבים שבעת החתימה על החוזה נראים כבלתי צפויים אבל הם עתידים להפוך להיות צפויים אם וכאשר הדברים מתחילים לא להסדר בצורה נאותה. בחוזה שכירות חשוב ראשית לעמוד על זהות השוכרים שמבקשים את הנכס עמידה על זהותה משמעותה עמידה קודם כל על האיתנות הפיננסית של הצדדים , ובכך אפשר להבטיח על ידי בירור שהוא בירור נכון כי המשכירים הם משכירים סבירים אשר יש בידיהם די ממון לעמוד בתשלום דמי השכירות וההוצאות הכרוכות בכך . דבר נוסף שחשוב לעמוד עליו הוא על בטוחות וככל שהנכס נשוא השכירות הוא יקר יותר חשוב מאוד לעמוד על כך שיתנו בטוחות סבירות. בטוחה יכולה להינתן על דרך של העמדת ערבים , אותם יש לבחון לפני שמחתימים אותם על שטר ערבות , מתן שקים לביטחון והערובה הכי טובה אשר יכולה לסייע לבעל הנכס היא ערבות בנקאית בדרך כלל בגובהה כזה אשר יהיה בו לכסות ,חלק מהוצאות השכירות במצב בו לא ישולמו לו דמי השכירות.

לצד זאת חשוב ביותר לכלול בנכס את מערכת היחסים בין הצדדים לאמור מה הן חובותיו של השוכר ומה הן חובותיו של המשכיר ותוך כמה זמן על השוכר או המשכיר לעמוד בחובות אלו. ומה קורה אם צד מן הצדדים לא עומד באותן חובות. דבר נוסף ואחרון הוא עניין הפיצוי המוסכם אשר צריך להיות משולם במצב של הפרת חוזה , תוך שהוא לא מונע מן השוכר לנקוט בכל צעד משפטי  כנגד השוכר במקום בו קיימת הפרת חוזה ונזקים עקב הפרת החוזה.