הליך פשיטת הרגל 

הליך פשיטת הרגל הוא בעל מספר שלבים עוקבים מרגע הגשת הבקשה ועד למתן צו הפטר

  1. הגשת הבקשה.
  2. קבלת צו כינוס.
  3. קבלת צו תשלומים
  4. הכרזה על פשטת רגל
  5. הכרזה על מתן צו הפטר.

לאחר הגשת הבקשה לפשיטת רגל , מקבל החייב צו תשלומים בהתאם ליכולתו הכלכלית. את התשלומים צריך לשלם החייב אחת לחודש , כאשר כל חודשים נדרש החייב להגיש דוחות כלכלים לכ"ר ( כונס הנכסים הרשמי)  לאחר מכן ניתן צו כינוס , במסגרת צו הכינוס מכוסים כל נכסיו של החייב , והנושים מגישים תביעות חוב. קיימים מספר סוגים של נושים , נושים שהם בדין קדימה , ונושים שאינם בדין קדימה. נושה בדין קדימה הוא בנק אשר נתן משכנתא לטובת כניסת נכס , והנכס משועבד אליו , כל הנושים האחרים הנם נושים רגילים פרט למדינה. חובות למדינה הם חובות אשר תחתיהם נכללים חובות לרשויות המס או חובות בגין קנסות פלילים , חובות בגין קנסות פלילים לא נכללים תחת פשיטת הרגל ופשיטת הרגל לא מכסה אותם.

עד לקבלת תביעות החוב בודק כונס הנכסים הרשמי את הסיבות להסתבכותו הכלכלית של החייב , לצד מצבת חובותיו , של החייב לצד הנכסים אשר קיימים ברשות החייב. בתום הבדיקה בדרך כלל לפני הכרזה על פשיטת הרגל מגיש כונס הנכסים הרשמי דוח לבית המשפט. במסגרת הדו"ח קובע הכונס את עמדתו לגבי המשך ההליכים , יש מקרים במה יטען כי החייב לא מתאים להליך , ויש מקרים בהם יטען כי החייב מתאים להליך , וכי בתום תקופה של 60 חודשים יינתן לחייב צו הפטר כללי מחובותיו , המרכיב המרכזי בהחלטת כונס הנכסים הרשמי, ובית המשפט , הוא התנהגות החייב , בשלב יצירת החובות וכן בשלב ניהול הליכי פשיטת הרגל , האם החייב שילם את הכספים אותם היה עליו לשלם לקופת הכינוס, האם החייב הגיש דוחות כספיים בזמן , והאם יש בהליך פשיטת הרגל יש בו כדאי לעזור לחייב לפתוח דף חדש בחייו  לאחר שהופטר מחובותיו.

לאחר מתן צו ההפטר יכול החייב לצאת לדרך חדשה והוא מופטר כאמור מחובותיו ומוסרות ממנו ההגבלות אשר הוטלו עליו במהלך הליך פשיטת הרגל.