הגשת בקשה לפשיטת רגל

הגשת בקשה לפשיטת רגל על ידי חייב הנה בקשה בה מבקש החייב את הגנת פקודת פשיטת הרגל מפני נושיו. בדרך כלל פושט הרגל אשר מגיש בקשה לפשיטת רגל , לא יכול לשלם את חובותיו , חובות אלו רובצים על כתפיו ומקשים עליו את התנהלותו היום יומית. במצב זה רצוי מאוד לשקול להגיש בקשה לפשיטת רגל , וזאת במטרה לפטור את החייב בסופו של יום מן החובות אשר רובצים אל פיתחו. לצורך הגשת הבקשה נדרש החייב למלא טפסים הטפסים הם טפסים כוללים בהם החייב מפרט את מסת החובות שלו ואת מסת הנכסים שלו.

לאחר מכן נדרש מגיש הבקשה להגיש תצהיר הסתבכות בו הוא מראה כיצד הוא הסתבך בחובות אשר רובצים אל פתחו בטרם הגיש החייב את הבקשה לפשיטת הרגל. באותו תצהיר נדרש החייב להצהיר אמת , לאמור לספר בדיוק את אשר ארע לו , לעתים עם כל הקושי שבדבר הסתבכות כלכלית של מי שמגיש את הבקשה לפשיטת רגל נובעת מנסיבות שאינן תלויות בו , כישלון עסקי עקב תלות בגורם אחר או לחלופין חוסר יכולת לתפקד מבחינה עסקית עקב מצבים אשר אינם קשורים בחייב עצמו או לחלופין חולי של בן משפחה או סיבה אחרת אשר לא תלויה בחייב.

מגיש הבקשה נדרש לנהוג בתום לב , המשמעות שהפסיקה נתנה למונח תום לב היא משמעות רחבה , לאמור אפילו אי גילוי של פרט שמן הראוי היה לגלותו יכול לגרום לכך שבית המשפט של פשיטת רגל , בית המשפט המחוזי, יקבע כי מי שהגיש את הבקשה לפשיטת רגל לא מתאים להליך והוא עשוי להיות מוצא מן ההליך ומוחזר אל לשכת ההוצאה לפועל.

חוסר תום לב גם יכול להיחשב כאי שיתוף פעולה עם כונס הנכסים הרשמי או עם המנהל המיוחד , דבר אשר עשוי להתפרש כאמור על ידי בית המשפט כחוסר תום לב מצד מגיש הבקשה , מה שעלול לגרור נעילת שערי פשיטת הרגל בפניו.

לכן עובר להגשת הבקשה לפשיטת רגל רצוי להיוועץ בעורך דין שזה תחום התמחותו לקבל סיוע במילוי הטפסים אותם נדרש החייב להגיש ובמיוחד בתצהיר ההסתבכות , יש לציין כי החייב מי שהגיש את הבקשה לפשיטת רגל ייחקר על תצהיר ההסתבכות , ואז מה שיכול לקרות זה שבמידה והדברים הכתובים , בתצהיר אשר הוגש עם הבקשה לפשיטת רגל לא יהיו נכונים יביאו להוצאת החייב מהליך פשיטת הרגל או שמא יכולות להיות מופעלות נגדו אפילו סנקציות פליליות לעתים רחוקות.

יצוין עוד כי על החייב עשויות להיות מוטלות מגבלות שונות כמו מגבלות מהחזקת אמצעי אשראי וגם לקיחת אשראי בנקאי ויחד , וזאת לצד אי יכולתו של החייב לצאת מן הארץ. הגבלות אחרות כגון עיקולים , עיקול על רישיון הנהיגה יכולות להיות מוסרות עם קבלת צו הכינוס.

בסוף ההליך ולאחר שהחייב עמד בכל התנאים וההתחייבות אשר הוטלו עליו , יש אפשרות להגיש בקשה להפטר, הפטר משמעותו מחיקת חובות החייב אשר רובצים לפתחו  ויציאתו לדרך חדשה.

לכן אם נקלעת לחובות פנה אלי עוד היום ואסייע לך לצאת לדרך חדשה.