ביטוח לאומי תביעת נכות

תביעת קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי יכולה להתבצע באחד מהדרכים הבאות , כנכות כללית , כתאונת עבודה , כפגיעת איבה. בכל אחד מן הדרכים הללו נדרש התובע למלא טופס מתאים ולהגישו למוסד לביטוח לאומי. מילוי הטופס הוא קריטי עבור התובע , לצורך מילוי הטופס המתאים נדרשת הבנה ראשית מה היא הנכות ושנית מה הוא המסלול הנכון לתבוע את אותה נכות . בדרך כלל השאלה הראשונה אשר נבדקת היא מה היא הנכות , אם הנכות היא נכות כללית , בדרך כלל מדובר בנכויות אשר נובעות ממחלות , חשוב להבין באיזו מחלה מדובר , מה המשמעות של אותה מחלה כיצד היא מגבילה את התובע בחיי היום יום. הבנה זו חשובה ראשית ברמת מילוי טופס התביעה למוסד לביטוח לאומי שכן חשוב מאוד לפרט מה הם המגבלות אשר מפריעות לתובע בחיי היום יום שכן מחשיבות זו תיגזר הנכות הרפואית של התובע לאחריה תיגזר גם הנכות התפקודית. זו בעצם החשיבות בנכות כללית של מילוי נכון של הטופס , לצד ניהול וייצוג נכון של התובע , בפני הוועדה הרפואית.

הדברים הופכים הרבה יותר מסובכים ככל שאנו עוברים לנכות מעבודה , שכן נכה עבודה הוא נכה אשר נפגע בזמן עבודתו ועקב עבודתו , הזמן הוא נתון שהוא פשוט יחסית , שכן ברור שכל תאונת העובדה קורות בדרך כלל בזמן העובדה. הבעיה מתחילה להסתבך כאשר אנו מדברים במי שנפגעו בדרך לעבודה , בעובדים עצמאיים ובמי שלקו במחלות שונות תוך כדי העבודה , כאן כבר נדרשת מומחיות וידע בהוכחה , לא רק של תאונת העבודה אלא גם של הקשר הסיבתי שבין העבודה לבין המחלה ממנה סובל התובע. חשיבות זו מתקיימת עוד משלב מילוי הטופס ובמיוחד גם בשלב הייצוג של התובע בוועדה הרפואית. משום כך חשוב מאוד לפנות לעורך דין שהוא בקי בתחום הייצוג מול המוסד לביטוח לאומי.

נפגעי פעולות איבה נמצאים במצב הרבה יותר קשה ועליהם מוטל נטל כבד של הוכחה , ראשית נדרש לקבל את אישור הרשות המאשר , הוא משרד הביטחון אשר יקבע אם המדובר הוא בפגיעת איבה , מכאן קיימת חשיבות להבין את כמות הנכויות של התובע ולא רק את כמו הנכויות אלא גם את סוגי הנכויות של התבוע וממה הוא סובל על מנת שיהיה ניתן לתת לו אחוזי נכות שהם גבוהים .

בכל בעיה אני לשירותך פנה אלי עוד היום .